Componenten

Componenten Bodems
Ø 47 mm Gelakt of blank
Ø 55 mm Gelakt of blank
Ø 60 mm Gelakt of blank
Ø 65 mm Gelakt of blank
Ø 70 mm Gelakt of blank
Ø 72,5 mm Gelakt of blank
Ø 86 mm Gelakt of blank
Ø 99 mm Gelakt of blank
Ø 108 mm Gelakt of blank
Ø 109 mm Gelakt of blank
Ø 125 mm Gelakt of blank
Ø 155 mm Gelakt of blank
Ø 180 mm Gelakt of blank
Ø 220 mm Gelakt of blank
Ø 280 mm Gelakt of blank
Componenten Triple Tight sluiting
Ø 72,5 mm Gelakt of blank
Ø 86 mm Gelakt of blank
Ø 99 mm Gelakt of blank
Ø 108 mm Gelakt of blank
Ø 155 mm Gelakt of blank
Ø 180 mm Gelakt of blank
Componenten Engelse sluiting
Ø 72,5 mm Gelakt of blank
Ø 86 mm Gelakt of blank
Ø 99 mm Gelakt of blank
Ø 108 mm Gelakt of blank
Componenten Losse Oversluit Deksel
Ø 47 mm Gelakt of blank
Ø 55 mm Gelakt of blank
Ø 60 mm Gelakt of blank
Ø 65 mm Gelakt of blank
Ø 70 mm Gelakt of blank
Ø 72,5 mm Gelakt of blank
Ø 86 mm Gelakt of blank
Ø 99 mm Gelakt of blank
Ø 109 mm Gelakt of blank
Ø 125 mm Gelakt of blank
Ø 155 mm Gelakt of blank
Ø 180 mm Gelakt of blank
Ø 220 mm Gelakt of blank
Ø 280 mm Gelakt of blank
Componenten Bajonet sluiting
Ø 86 mm Gelakt of blank
Ø 99 mm Gelakt of blank
Ø 125 mm Gelakt of blank
Componenten met vul opening
Ø 72,5 mm Gelakt of blank
Ø 86 mm Gelakt of blank
Ø 108 mm Gelakt of blank
Ø 155 mm Gelakt of blank
Ø 180 mm Gelakt of blank