Komponenten

Boden Komponenten
Ø 47 mm Lackiert oder blank
Ø 55 mm Lackiert oder blank
Ø 60 mm Lackiert oder blank
Ø 65 mm Lackiert oder blank
Ø 70 mm Lackiert oder blank
Ø 72,5 mm Lackiert oder blank
Ø 86 mm Lackiert oder blank
Ø 99 mm Lackiert oder blank
Ø 108 mm Lackiert oder blank
Ø 109 mm Lackiert oder blank
Ø 125 mm Lackiert oder blank
Ø 155 mm Lackiert oder blank
Ø 180 mm Lackiert oder blank
Ø 220 mm Lackiert oder blank
Ø 280 mm Lackiert oder blank
Komponenten Triple Tight Verschluss (TT)
Ø 72,5 mm Lackiert oder blank
Ø 86 mm Lackiert oder blank
Ø 99 mm Lackiert oder blank
Ø 108 mm Lackiert oder blank
Ø 155 mm Lackiert oder blank
Ø 180 mm Lackiert oder blank
Komponenten ESN Verschluss
Ø 72,5 mm Lackiert oder blank
Ø 86 mm Lackiert oder blank
Ø 99 mm Lackiert oder blank
Ø 108 mm Lackiert oder blank
Stülpdeckel Komponenten
Ø 47 mm Lackiert oder blank
Ø 55 mm Lackiert oder blank
Ø 60 mm Lackiert oder blank
Ø 65 mm Lackiert oder blank
Ø 70 mm Lackiert oder blank
Ø 72,5 mm Lackiert oder blank
Ø 86 mm Lackiert oder blank
Ø 99 mm Lackiert oder blank
Ø 109 mm Lackiert oder blank
Ø 125 mm Lackiert oder blank
Ø 155 mm Lackiert oder blank
Ø 180 mm Lackiert oder blank
Ø 220 mm Lackiert oder blank
Ø 280 mm Lackiert oder blank
Komponenten mit Bajonet Verschluss
Ø 86 mm Lackiert oder blank
Ø 99 mm Lackiert oder blank
Ø 125 mm Lackiert oder blank
Komponenten mit Lochung für Abfüllung
Ø 72,5 mm Lackiert oder blank
Ø 86 mm Lackiert oder blank
Ø 108 mm Lackiert oder blank
Ø 155 mm Lackiert oder blank
Ø 180 mm Lackiert oder blank
  • Deutsch
    • Holländisch
    • Englisch