Nominatie CM Packaging voor Participatie Flevopenning 2016

Met veel trots willen wij u mededelen dat de gemeente Dronten CM Packaging succesvol heeft voorgedragen als genomineerde om mee te dingen naar de Participatie Flevopenning 2016!

Met ingang van 2016 wordt een Flevopenning uitgereikt aan een onderneming die zich in het voorgaande jaar het meest heeft onderscheiden in het kader van de Participatiewet. Deze wet heeft tot doel zoveel mogelijk inwoners van Flevoland met een arbeidsbeperking of met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit alles onder het motto “Iedereen doet mee en je doet pas echt mee als je een baan hebt.” Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt en deze afspraken zijn regionaal uitgewerkt.

CM Packaging heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet om deze welwillende groep mensen in ons bedrijf te laten werken. Het past perfect in het sociale karakter wat CM Packaging als bedrijf hoog in het vaandel heeft staan en deze nominatie is daarvan een bewijs dat dit ook buiten het bedrijf gewaardeerd wordt.

Voor meer informative omtrent de Flevopenningen verwijzen wij u door naar www.flevopenningen.nl of kunt u ons contacteren.

Herbert van de Beek
Sales & Marketing Manager